شما می‌توانید از طریق فایل‌های زیر به فهرست اسباب‌بازی‌هایی که تاکنون موفق شده‌اند مجوز تولید و پخش شورای نظارت بر اسباب‌بازی را دریافت کنند، همچنین طرح‌هایی که تاکنون از شورا گواهی ثبت طرح دریافت کرده‌اند، دسترسی پیدا کنید:

 

.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت