براساس ماده سه اساسنامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب‌بازی کودکان، مصوبه چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورخ 19/4/1377 آئین‌نامه اجرایی شورای مذکور به منظور تبیین وظایف شورا و تشکیلات مربوط تنظیم شده است ماده یک و ماده دو متناظر با اهداف اختصاصی این شورا هستند:

هدف اصلی (وفق ماده یک آیین‌نامه اجرائی):
هدف از تشکیل شورا، تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ناظر بر حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و صادرات و توزیع اسباب‌بازی و جلوگیری از فعالیت‌های خارج از ضابطه و نیز تهیه موارد و اطلاعات ضروری جهت استفاده صحیح از اسباب‌بازی‌ها و اعلام موارد هشداردهنده در جهت تأمین سلامت جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

اهداف و وظایف اختصاصی (وفق ماده دو آیین‌نامه اجرائی):

براساس ماده هشت اساسنامه به منظور حمایت و توسعه صنعت اسباب‌بازی، شورا موظف به ایجاد زمینه‌ها و طرح‌های زیر است:

1- ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌ریزی بخش‌های صنعت و بازرگانی برای ایجاد صنعت اسباب‌بازی و بهبود شاخص‌های تولید و افزایش و بهبود صادرات

2- حمایت ویژه از تولید اسباب‌بازی‌هایی که قابلیت توان و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای دارند.

3- حمایت از تشکل‌های صنفی و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

4- زمینه‌سازی شرکت در اتحادیه‌های منطقه‌ای و اسلامی و عضویت در اتحادیه‌های جهانی

5- هماهنگ کردن استانداردهای ملی و بین‌المللی

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت