اولویت‌های پژوهشی بر مبنای نقش نظارتی شورای نظارت بر اسباب بازی

بررسی پیامدهای عملکرد شورای نظارت بر اسباب‌بازی در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگ، اقتصاد و تعلیم و تربیت

تحلیل و ارزشیابی برنامه جامع نظارتی و اجرایی بر حوزه‌های مختلف بازی و اسباب‌بازی اعم از بازار اسباب‌بازی، فضاهای بازی و...

ارزیابی وضعیت بازارهای داخلی و خارجی در حوزه اسباب‌بازی

مطالعات تطبیقی سایر سازمان‌های نظارتی در جهان و ایران در حوزه سرگرمی

تحلیل بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی برای نظارت‌های فرهنگی بر بنگاه‌های اقتصادی

نقد و تبیین شاخص‌های اخلاقی، حقوقی و استاندارد اسباب‌بازی خوب

اولویت‌های پژوهشی در خصوص توسعه صنعت اسباب‌بازی

تحلیل و تدوین برنامه جامع و سند تحول صنعت اسباب‌بازی

بررسی ساختارها و نظام‌های حاکم بر صنعت اسباب‌بازی و راهکارهای توسعه آن

بررسی چگونگی توسعه کمی و کیفی صنعت اسباب‌بازی

تدوین راهکارهای توسعه‌ای در صنعت اسباب‌بازی

بررسی و تحلیل‌های داده‌های آماری حوزه سرگرمی و اسباب‌بازی ایران و جهان

بررسی و تحلیل مدل‌های کسب و کار و استارت‌آپ‌های حوزه سرگرمی و اسباب‌بازی

بررسی و تدوین سند توسعه محصولات سرگرمی‌های سازنده کانون و ارائه خط‌مشی‌ها

بررسی هویت‌ کالاهای تولیدشده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ارائه راهکارها

اولویت‌های پژوهشی در خصوص فرهنگ

نقش زبان و ادبیات فارسی در تقویت و تداوم هویت ملی و مذهبی و نمود آن در اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌ها

تبیین جایگاه فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها در صنعت اسباب‌بازی

سرگرمی‌ها و اسباب‌بازی‌ها و تناسب آنها با بخش‌های فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب

تاریخ شفاهی در حوزه‌های مختلف اسباب‌بازی و سرگرمی

جایگاه نوآوری و خلاقیت با توجه به مسائل بومی و فرهنگی

بررسی مؤلفه‌های فرهنگی در محصولات کانون و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

جایگاه ادبیات کهن فارسی در زندگی کودکان و نوجوانان و نمود آن در فعالیت‌های کانون

تدوین سند راهبردی پیوست‌ها و مغایرت‌های فرهنگی در صنعت اسباب‌بازی

طراحی ارتباطات و کنش‌های نهادهای فرهنگی و اسباب‌بازی

اولویت‌های پژوهشی در خصوص مسائل حقوقی

بررسی نقش و تأثیر حقوق مالکیت فکری در صنعت اسباب‌بازی

بررسی نحوۀ تعاملات حقوقی بین حوزه‌های مختلف طراحی، تولید، توزیع و فروش اسباب‌بازی

تحلیل و بررسی قوانین حق‌تقدم تکثیر (لایسنسینگ) در حوزۀ سرگرمی و اسباب‌بازی

روزآمدکردن قانون حقوق مولفین و مصنفین در صنعت اسباب‌بازی

آسیب‌شناسی و نقد عملکرد دستگا‌ه‌های نظارتی در صنایع فرهنگی و اسباب‌بازی

حقوق تطبیقی اقتباس و کپی‌برداری در صنعت سرگرمی و اسباب‌بازی

اولویت‌های پژوهشی در خصوص نیازهای تربیتی و روانشناختی

بررسی ظرفیت ها و نیازهای موجود در نظام آموزش و پرورش و چگونگی ارتباط آن با صنعت اسباب‌بازی

نقش اسباب‌بازی در آموزش و یادگیری و تاثیر آن بر رشد کودکان و نوجوانان

تبیین جایگاه بازی و اسباب‌بازی در برنامه‌درسی ملی

اسباب‌بازی‌ها و کودکان، نوجوانان و افراد با نیازهای ویژه

تبیین و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های اسباب‌بازی‌های شناختی

اسباب‌بازی و سرگرمی و نقش‌ آنها در تقویت مهارت‌های زندگی

تدوین شاخص‌های شرایط سنی و رشدی توصیه بازی‌ها و اسباب‌بازی‌ها

اولویت‌های پژوهشی در خصوص اقتصاد اسباب‌بازی

بررسی عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی در صنعت اسباب‌بازی و راهکارهای توسعه آن

بررسی راهکارها و نظام‌نامه‌های واردات و صادرات اسباب‌بازی و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای ممنوعیت‌ها و مجوزهای واردات اسباب‌بازی در کشور

بررسی و تحلیل اقتصاد سرگرمی و اسباب‌بازی و مقایسه آن با مؤلفه‌های اقتصاد فرهنگ

تحلیل ساختارها و راهکارهای نوین فروش و آسیب‌شناسی وضعیت فروش اسباب‌بازی در کشور

بررسی و آسیب‌شناسی تجاری‌سازی عروسک‌های محلی و بومی ایرانی

بررسی و تحلیل وضعیت موجود تبادلات اقتصادی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با کشورهای منطقه


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت