وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون واردات و صادرات، موضوع تصویب‌نامه های مربوط را باتوجه به اختیار تفوسض هیئت وزیران، و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند و طی آن تاکید شده است نظارت بر واردات اسباب‌بازی به موجب ماده 14 آیین‌نامه اجرائی شورای نظارت بر اسباب‌بازی برعهده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت