تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در خصوص فرایند صدور مجوز ترخیص بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای

در سال 1392، تفاهم‌نامه‌ای فیمابین دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منعقد شد. این تفاهم‌نامه در تاریخ 1400/3/25 مجددا تمدید شده است.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت