مطابق ضوابط و مقررات مصوب شورا ، ثبت اسباب‌بازی‌های خارجی در ایران را نمایندگی انحصاری به عهده دارد.
بر اساس این ضوابط نمایندگان انحصاری شرکت های تولید کننده اسباب بازی در ایران می توانند به وکالت از طرف شرکت خارجی برای ثبت اسباب بازی های وارداتی خود اقدام کنند..
با ثبت این اسباب بازی ها در ایران به منظور حفظ حقوق نمایندگی انحصاری از ورود پراکنده این اقلام به کشور، جلوگیری خواهدشدودرموارد خاص با موافقت نمایندگی صدورمجوز امکان پذیرخواهدبود.
همچنین کپی برداری عین به عین ازنمونه یادشده ممنوع بوده و تنها درمواردی که تغییرات بیش از 30 درصد باشدامکان ثبت طرح جدیدوجوددارد .
معمولا در چنین مواقعی که طراح داخلی ازنمونه خارجی اقتباس کرده و الگو برداری نموده است به لحاظ آنکه دیگران نیز از این حق برخوردارخواهند بود طراح می بایست متعهد شودکه به این امر اعتراضی نداشته باشد.نکته اساسی آن است که دیگران نمی توانند مشابه طرح او تولید کنند، بلکه باید ضمن استفاده از طرح خارجی  30 درصد ابداعات جدیدی نیز خلق کرده و به طرح اضافه کنند. و آن را به نام خود به ثبت رساند .  
        
ضوابط و مقررات ثبت اسباب بازی خارجی در ایران
 
دفترچه راهنمای ثبت اسباب بازی خارجی


 فرم های تشکیل پرونده ثبت اسباب بازی خارجی


 فرم های تشکیل پرونده ثبت اسباب بازی خارجی (الکترونیکی)    
      
 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت