دبیرخانه شورا ازابتدای مهرماه 1381 به طوررسمی پذیرش پرونده های ثبتی را آغاز کرد. براساس مصوبات شورا و مطابق سیرگردش کارثبت طرح اسباب بازی، پذیرش طرح، انجام و پس از بررسی کمیسیون مربوطه، صدورگواهی ثبت انجام خواهد شد. ثبت طرح اسباب بازی فقط از نظر حقوقی معتبر است و اظهار نظر کارشناسی درباره سطح، رتبه و میزان تاثیرگذاری بر مخاطب انجام نمی شود. برای سهولت در تشکیل پرونده، کلیه ضوابط و مقررات و فرم های مربوطه در قالب یک دفترچه راهنما به طور رایگان در اختیار مراجعین به دبیرخانه قرار می گیرد. شما می توانید این دفترچه راهنما را از طریق لینک زیر دانلود کنید. جهت اطلاعات بیشتر به شماره تلگرام 09013830211پیام دهید 

دانلود دفترچه راهنمای ثبت اسباب بازی

 

فرم ثبت طرح اسباب بازی (pdf)


فرم ثبت طرح اسباب بازی(الکترونیکی)   

  ← توجه:  استفاده ازفرم تعهد فقط برای پرونده هایی انجام می شودکه کمیسیون تشخیص داده است بنابراین فرم برای همه پرونده هاعمومیت ندارد.لازم است پس ازصدور رای کمیسیون، ثبت طرح درصورت درخواست کمیسیون فرم تعهد نیز تکمیل و تحویل داده شود.

فرم تعهد 

 متقاضی می تواند کلیه ملزومات مربوط به طرح خود را که شامل نقشه فنی، فایل رایانه ای، تصاویر و یا هر مدرکی که بتواند ابعاد مختلف طرح را نشان دهد را به همراه نمونه ای ازطرح به دبیرخانه تحویل دهد. کمیسیون ثبت طرح اسباب بازی پس از بررسی طرح، رای نهایی را صادر کرده و دبیرخانه شورا گواهی مربوطه را صادر کند. متقاضی فقط می تواند هولوگرام ثبتی که شماره ثبت اسباب بازی و سرگرمی مربوطه روی آن درج شده است را بر روی محصول تولیدی  یابسته بندی کالا الصاق کند.

به منظور تسریع در تشکیل پرونده، شما می توانید فرم های مربوطه را از قسمت بالا دانلود و مطابق توضیحات داده شده در دفترچه تکمیل و به دبیرخانه تحویل ارسال کنید.
 
برای آشنایی شما با طرح های ثبتی، شناسنامه هر یک از طرح ها ی به ثبت رسیده درسال   1387تهیه شده است که دربخش تحقیقات و پژوهش سایت قابل مشاهده است. نمونه ای از آن را می توانید در زیر ببینید.شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت