تشریفات اداری مربوط به مراحل ترخیص اسباب‌بازی

قبل از سال 1381 مجوز ورود و مجوز ترخیص اسباب‌بازی به‌صورت جداگانه صادر می شد. در واقع متقاضیان دریافت مجوز ورود با ارائه اوراق ثبت سفارش از وزارت بازرگانی، مجوز ورود اسباب‌بازی را دریافت می‌کردند و پس از ورود کالا به گمرک با ارائه اظهارنامه گمرکی و نمونه پلمپ شده کالا، مجوز ترخیص می‌گرفتند. از آنجا که به علت عدم موجودی کالا احتمال تغییر در نمونه ارسالی وجود داشت؛ لذا به وزارت بازرگانی پیشنهاد شد تا مرحله اداری صدور مجوز ورود، حذف و فقط در مرحله ترخیص، مجوز صادر شود.

با ارائه پیشنهاد حذف تشریفات اداری به وزارت بازرگانی و بررسی کارشناسی موضوع، مصوبه شماره 8218360 به تاریخ 1382/10/9 از طرف این وزارتخانه صادر و به مراکز و دوایر مربوطه ابلاغ شد.

با توجه به این مصوبه واردکنندگان درمرحله ثبت سفارش، نیاز به دریافت مجوز ورود نداشته و فقط درمرحله ترخیص اسباب‌بازی مجوز لازم را از دوایر صدور مجوز اسباب‌بازی، مستقر در دبیرخانه شورای نظارت براسباب‌بازی (تهران) و اداره مرکزی کانون درسه استان جنوبی کشور (بوشهر-هرمزگان-خوزستان) دریافت می‌کنند. واردکنندگان اسباب‌بازی به‌منظور جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان می‌توانند دفترچه راهنمای واردات اسباب‌بازی را مطالعه کنند یا با دبیرخانه شورا در تماس باشند.
 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت