طبق مصوبه جلسه شماره سی شورای نظارت بر اسباب‌بازی، نظارت و صدور تأییدیه فرهنگی (نشان) اتاق‌های فرار در کشور برعهده دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی است.


همکار و همراه گرامی قبل از تکمیل فرم درخواست، سری به بخش مطالب مفید اتاق‌های فرار بزنید و مطالب آنرا حتماً مطالعه فرمایید.

مطالب مفید درباره درخواست تأییدیه فرهنگی اتاق‌های فرار 


فرایند صدور مجوز از ارائه درخواست متقاضیان شروع خواهد شد.

فرم درخواست تأییدیه فرهنگی اتاق فرار


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت