تولیدکنندگان برای تبلیغات تلویزیونی محصول خود باید از دبیرخانه شورا،مجوز لازم را اخذ کنند.این مجوز به سه طریق صادر می شود :
1- بنا به درخواست تولیدکننده کالا
2- بنا به درخواست تهیه کننده تیزرتبلیغاتی
3- بنا به درخواست اداره کل بازرگانی صدا وسیما
 
بدیهی است، مجوز یاد شده با عنوان اداره کل بازرگانی صدا و سیما صادر شده وضمن دورنگار آن به اداره یاد شده نسخه ای از آن  به متقاضی داده می شود.

شما می توانید فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دانلود کرده و پس از تکمیل به همراه نامه درخواست و نمونه اسباب بازی و سرگرمی به دبیرخانه ارسال کنید.

 

فرم صدور مجوز تیزر اسباب بازی(الکترونیکی)

دانلود راهنمای دریافت مجوز تیزرتبلیغاتی


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت