سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حمایتی و هدایتی درباره اسباب‌بازی کودکان

بر اساس ماده 18 اساسنامه و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شورا پیش‌نویس سیاست‌های حمایتی در شورا مطرح و به تصویب شورا رسید. این مصوبه که دارای 20 بند است، دربرگیرنده وظایف حمایتی و هدایتی برای گروه‌های مختلف و مرتبط با موضوع اسباب‌بازی است.

اگرچه در این مصوبه به ابعاد مختلف بخش‌های حمایتی شورا در امر اسباب‌بازی توجه شده است؛ اما ضمانت اجرایی آن منوط به همکاری سازمان‌های دیگر است که زمینه اجرای آنرا باید فراهم کنند. این مصوبه دارای یک مقدمه و 20 بند است و در پانزدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی و جلسات 623 و 625 شورای فرهنگ عمومی در مهرماه 1393 به تصویب رسیده است. پیگیری مواردی از مصوبه که مرتبط به دستگاه های دیگر است در دستور کار دبیرخانه قرار دارد.

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت