بر اساس ماده 18 اساسنامه و ماده 2 آیین نامه اجرایی شورا پیش نویس سیاستهای حمایتی در شورا مطرح و به تصویب رسید . این مصوبه که دارای 20 یند است،که دربرگیرنده وظایف حمایتی و هدایتی برای گروه های مختلف و مرتبط با موضوع اسباب بازی است. اگر چه در این مصوبه به ابعاد مختلف بخش های حمایتی شورا در امر اسباب بازی توجه شده است ؛ اما ضمانت اجرایی آن منوط به همکاری سازمان های دیگر است که زمینه اجرای آن را می باید فراهم کنند. این مصوبه دارای یک مقدمه و 20 بند است و درپانزدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی به تصویب رسیده است .پيگيري مواردي از مصوبه كه مرتبط به دستگاه هاي ديگر اسبت در دستور كار دبيرخانه قرار دارد.

 

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل )

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت