طراحان و تولیدکنندگان اسباب بازی که طرح خودرا در دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی به ثبت رسانده و گواهینامه و یا مجوز تولید دریافت کرده اند. به منظورتولید انبوه می بایست تقاضای هولوگرام کنند:
طراحان وتولیدکنندگان می توانند براساس تیراژ اسباب بازی و سرگرمی تولید شده تقاضای چاپ هولوگرام بدهند. شناسنامه این گونه سرگرمی ها درسامانه پیام کوتاه دبیرخانه ثبت خواهدشد تا مخاطبان بتوانند با ارسال شماره ثبت یامجوز تولید روی هولوگرام شناسنامه آنرا دریافت نمایند.
یادآوری: تکمیل و تحویل  فرم (درخواست و تعهد نامه) که درفایلpdf  صفحه ثبت طرحهای اسباب بازی و صدور گواهی ثبت در دسترس شماست الزامی است.
 

فرم تقاضای هولوگرام

فرم تقاضای هولوگرام(الکترونیکی) 
 
مدارک موردنیاز علاوه بر فرم های فوق عبارت است از:
1- ارائه تصویر گواهینامه ثبت طرح
2-ارائه تصویر شناسنامه وکارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصویر آگهی ثبت شرکت برای افرادحقوقی
3- معرفی نامه نماینده متقاضی برای تحویل هولوگرام (در صورتی که ذینفع مراجعه نکند)
4- ارائه یک نمونه ازآخرین تولیداسباب بازی ثبت شده دراولین نوبت سفارش هولوگرام
5- ارائه اصل فیش بانکی (خواهشمند است قبل از هر گونه واریز وجه درباره میزان هزینه سفارش با داخلی شماره 4 دبیرخانه هماهنگ شود. پرداخت از طریق واریز به حساب دربانک ویا استفاده از دستگاه پوز مستقر در دبیرخانه امکان پذیر است)
 
*** برای اطلاع از قیمت هولوگرام،با ارسال تعداد هولوگرام موردنیاز به سامانه پیام کوتاه شورا به شماره (300074010) به صورت خودکار هزینه آن را دریافت کنند. دقت شودکه تلفن همراه شما دربرابر پیام های تبلیغاتی غیرفعال نباشد.
 
*** برای دریافت شماره حساب کانون کلمه (حساب) یا (hesab) رابه سامانه پیام کوتاه دبیرخانه به شماره(300074010)ارسال کنید.
 
 توجه: هولوگرام های چاپ شده فقط به متقاضی و یا نماینده معرفی شده درمحل دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی تحویل خواهدشد.
 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت