از اقدامات دیگر شورا  صدور مجوز ترخیص برای اسباب بازی های وارداتی است.کلیه گمرکات کشور موظفنددباره اسباب بازی هایی که اظهار نامه گمرکی که درمحدوده  کدتعرفه9501 لغایت 90-9505 قرار دارند باید از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوز ترخیص را دریافت کنند. بنابراین به همراه نمونه اسباب بازی های مربوطه که پلمپ شده اند به واحدهای صدور مجوز ارسال می شوند.
با تفویض اختیار صورت گرفته سه واحد صدور مجوز در سه استان جنوبی به شرح زیر دایر شده است که برای صدور مجوز ترخیص اسباب بازی از گمرکات استان خود اقدام می کنند.

استان هرمزگان(گمرکات:شهیدباهنر،شهید رجایی،کیش،بندرلنگه وقشم)
استان خوزستان(گمرکات:خرمشهر،آبادان،بندرامام خمینی)
استان بوشهر(گمرکات:بوشهر،منطقه یک بوشهر،گناوه،دیر،ریگ،دیلم وکنگان)

دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی پرونده های ارجاعی گمرکات خارج از سه استان جنوبی را پذیرش میکند نظیر:

(تهران ،پست ،فرودگاه امام خمینی(ره)،اصفهان،شیراز،تبریز،مشهد،ارومیه،انزلی،جلفا وچابهارو...)

با توجه به آزادسازی ورود اسباب بازی به کشور، ازمهرماه1381به طور رسمی، پذیرش پرونده های وارداتی آغازشده است. به منظور ارتقاء آگاهی وارد کنندگان دفترچه های راهنمای واردات تدوین و به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرارمی گیرد. شما می توانید این دفترچه راهنما را از این بخش دانلود کنید.

دانلود دفترچه راهنمای واردات اسباب بازی

فرم های واردات اسباب بازی

فرم های واردات اسباب بازی (الکترونیکی)

برای تسریع درتشکیل پرونده، می توانید فرم های مربوطه را نیز پرینت گرفته و پس از تکمیل به واحد صدور مجوز تحویل نمایید.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت