در اجرای ماده 4 اساسنامه و مواد 13 و 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی، با توجه به دو اصل حمایت از تولید داخلی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی، ظوابط  ثبت طرح و صدور مجوز ( ساخت , واردات و صادرات ) که شامل 8 ماده و 1 تبصره است، تدوین شد تا وظایف کانون را درتنظیم گردش کار مربوطه روشن کند.این پیش نویس در یازدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی مورخ  30/5/1380 تصویب شد .

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت