در اجرای ماده 14 آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی و مصوبه کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، بازرگانان و شرکت های دولتی و خصوصی که متقاضی واردات اسباب بازی و سرگرمی و قطعات تکمیلی اسباب بازی هستند، باید نمونه ای از کالای مورد نظر را به همراه مدارک موضوع بند 2 این دستور العمل به واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه کنند. در این مصوبه مشخصات عمومی اسباب بازی وارداتی و مدارک لازم و مراحل اداری صدور مجوز واردات شرح داده شده است . این مصوبه در قالب یک مقدمه , سه بخش و 20 ماده تنظیم  و به تصویب شورا رسیده است .

 

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت