نهاد اعتباربخش اسباب‌بازی شناختی
احتراما ضمن ارائه مدارک پیوست تقاضای بررسی و صدور گواهی اعتبار شناختی اسباب‌بازی به مشخصات زیر را دارم.
مشخصات تولیدکننده
این گواهی صرفاً به اسباب‌بازی‌های تولیدشده اهدا می‌شود.
مشخصات اسباب‌بازی
نشانی تولیدکننده
دست کم سه تصویر از زوایای مختلف که معرف محصول شما باشد بارگزاری نمایید. حداکثر حجم هر تصویر 300 کیلوبایت باشد.
پس از بارگزاری این فرم حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری کارشناسان نهاد اعتباربخش برای ارسال نمونه اسباب‌بازی با شما تماس خواهند گرفت.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت