فعاليت هاي واحد ثبت طرح و صدور مجوز اسباب بازي  

- صدورمجوزترخيص اسباب بازي هاي وارداتي در چهارواحدصدورمجوزتهران،بوشهر،خوزستان، هرمزگان  
- ثبت طرح هاي اسباب بازي و صدور گواهينامه مربوطه
 - صدور مجوز تيزر تبليغات تلويزيوني اسباب بازي
 - رسيدگي به شكايات پرونده هاي ثبتي و دفاع از حقوق طراحان
 - بررسي مجدد كليه پرونده هاي استاني و ابلاغ كتبي نقائص به مراكز مربوطه
 - نمونه برداري در گمرك از پرونده هايي كه هويت نمونه هاي آن احراز نشده است
 - تهيه آرشيو عيني و تصويري اسباب بازي بر اساس طبقه بندي اسباب بازي ها
 - درج اطلاعات مجوز هاي صادره در سايت دبير خانه برای تطابق مجوز در گمركات كشور
 - بازرسي و نظارت بردستگاه هاي رايانه اي مراكز شهر بازي كه داراي مجوز ترخيص مشروط هستند.

  فعاليت هاي وي‍ژه دبيرخانه

- تشكيل كميته فرعي شوراي فرهنگ عمومي اصفهان درباره نظارت بر توزيع و فروش اسباب بازي در سطح استان به صورت آزمايشي برای گسترش در سطح كشور
- برگزاري سه دوره آموزشي (روش هاي اداري صدورمجوز) جهت پرسنل واحد هاي صدور مجوز در استان ها
- اجراي طرح اتاق بازي در 19 مركز نگهداري از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست طي سالهاي84-86
- اجراي طرح ايستگاه بازي در مراكز فرهنگي هنري كانون طي سه مرحله در سالهاي 83-84-86
- شركت در اولين نمايشگاه ملي  اسباب بازي درسال 85 و دريافت لوح تقدير و تنديس نمايشگاه
- شركت در نمايشگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 83 و كسب مقام نخست
- بازديد از خط توليد كارگاه ها و كارخانجات اسباب بازي به صورت موردي

فعاليت هاي پژوهشي و اطلاع رساني

- جمع آوري اطلاعات اينترنتي شامل: اطلاعات موسسات،ارگانها،انجمن ها و سازمان هايي كه در سطح جهاني در زمينه اسباب بازي فعاليت دارند
- تهيه فهرست 16 عنوان پژوهشي با موضوع اسباب بازي برای استفاده در رساله هاي كارشناسي ارشد و كارشناسي دانشجويان
- تهيه خلاصه اطلاعات طرح هاي ثبتي طراحان اسباب بازي
- بررسي 266 شناسنامه مراكز نگهداري از كودكان در استان ها و اولويت بندي آنها برای ايجاد اتاق بازي در آن مراكز
- تهيه 7 جلد مجموعه مقالات اسباب بازي به عنوان منابع مورد استفاده دانشجويان،متخصصين و دست اندركاران موضوع اسباب بازي
- تجملات و عبارات با موضوع اسباب بازي و ارسال آن به شبكه هاي سيما برای استفاده به عنوان زيرنويس يا تراكت
- ايجاد سايت دبيرخانه به آدرس  toycouncil.kpf.ir  تكميل بانك اطلاعاتي آن
- تدوين و تكثير جزوات راهنماي ثبت طرح و صدور مجوز جهت توجيه ارباب رجوع
- تكميل كتابخانه تخصصي دبيرخانه شامل كتاب، مقالات ، تحقيقات،پايان نامه و نشريات
- همكاري با موسسه استاندارد درباره تهيه و تدوين استانداردهاي اسباب بازي
- طبقه بندي اسباب بازيها برای كد گذاري وزارت بازرگاني
- تهيه مجموعه معرفي اسباب بازيهاي ممنوعه و ارائه توضيحات در خصوص عملكرد اين گونه اسبا ب بازي ها در قالب جزوه و CD برای كميسيون فرعي شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان
 
 فعاليت هاي در دست اقدام

- برنامه ريزي و طراحي برنامه آموزشي با عنوان طراحي اسباب بازي در مقطع كارشناسي  با همكاري دانشگاه هنر
- اعطاي تسهيلات به طراحان و توليد كنندگان اسباب بازي
- تشكيل اتحاديه مستقل توليد كنندگان و فروشندگان اسباب بازي
- عضويت در انجمن ها و اتحاديه هاي اسباب بازي در كشورهاي ديگر
- برگزاري دوره آموزشي براي طراح، توليد كننده ، مصرف كننده و وارد كننده
- برگزاري نمايشگاه اسباب بازي
- ايجاد موزه اسباب بازي
-برگزاري مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازي در بين دانش آموزان مقطع تحصيلي راهنمايي
- مطالعه مقدماتي برای نشر فصلنامه اسباب بازي از طريق دبير خانه
-جمع آوري منابع اطلاعاتي برای توليد مجموعه هاي اطلاع رساني
-توسعه و گسترش طرح ايستگاه بازي و اتاق بازي


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت