فهرست آیین‌نامه‌های استانداردهای مرتبط با اسباب‌بازی و فضاهای بازی را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید. این آیین‌نامه‌ها از طریق صفحه سازمان ملی استاندارد قابل دسترس است.

 

عنوان استاندارد شماره استاندارد
اسباب‌بازی کودکان/ ثبات رنگ وسایل و بازی کودکان در مقابل بزاق دهان و عرق بدن 780
ویژگی اسباب‌بازی‌های پارچه‌ای و لباس عروسک 1453
ایمنی اسباب‌بازی/ اشتعال‌پذیری 4698
اسباب‌بازی/ کیت شیمی و علومی که با شیمی ارتباط   4699
اسباب‌بازی‌های شناور در آب و تجهیزات کمک شناوری کودکان 5892
ایمنی اسباب‌بازی/ الزامات ایمنی مربوط به خواص فیزیکی و مکانیکی 6204-1
تجهیزات زمین بازی خانگی مورد استفاده درفضای باز و بسته 6204-4
ایمنی اسباب‌بازی/ تعیین غلظت کل برخی عناصر در اسباب‌بازی 6204-5
ایمنی اسباب‌بازی/ رنگ انگشتی 6204-7
ایمنی اسباب‌بازی/ ترکیبات شیمیایی آلی تهیه و استخراج نمونه 6204-10
ایمنی اسباب‌بازی/ نیتروز آمین ها و مواد قابل نیتروزه شدن 6204-12
ایمنی اسباب‌بازی/ بازی‌های بویایی، لوازم آرایشی و بازی‌های چشایی 6204-13
ایمنی اسباب‌بازی/ مجموعه‌های آزمایشگاهی شیمی و فعالیت‌های مرتبط 6204-41
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی عمومی 6436-1
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون انواع تاب 6436-2
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون انواع سرسره 6436-3
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون ریل‌های سیمانی 6436-4
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون چرخ و فلک 6436-5
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون الاکلنگ 6436-6
تجهیزات زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون راهنمای نصب، بازرسی، تعمیرو نگهداری 6436-7
سطوح ساخته‌شده جذب ضربه زمین بازی/ مقررات ایمنی و روش‌های آزمون 6437
اسباب‌بازی‌های الکتریکی/ ایمنی 8267

استاندارد اسباب‌بازی در ایران از تاریخ 1382/4/1 اجباری شد. لذا تمامی اسباب‌بازی‌های تولید داخلی و اسباب‌بازی‌های وارداتی باید مطابق با استانداردهای موجود بوده و درغیر این صورت از تولید و یا واردات آنها جلوگیری می‌شود.
کلیه گمرکات تخصصی اسباب‌بازی کشور (۲۱گمرک) موظفند تا در خصوص اسباب‌بازی از سازمان استاندارد استعلام نموده و پس از دریافت موافقت آن مرکز اجازه ترخیص اخذ کنند و در غیر این صورت، از ترخیص کالا جلوگیری و آنها را به مبدا مرجوع نمایند.
تولیدکنندگان داخلی اسباب‌بازی نیز قبل از هر اقدام لازم است تا با مراجعه به سازمان استاندارد مشورت‌های لازم در زمینه دریافت مهر استاندارد را داشته باشند تا با مشکلی درخصوص توزیع اسباب‌بازی و عرضه آن در مراکز فروش مواجه نشوند.
شما می‌توانید با کلیک در این قسمت وارد سایت (سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) شوید.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت