1- انتخاب دبير شورا
2- نام شورا ( شوراي نظارت بر اسباب بازي ) تعيين شد.
3- انتخاب نايب رييس شورا برای اداره جلسات  در غياب رياست شورا
4- تشكيل اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان اسباب بازي به طور مستقل
5-  تسريع در امر ساماندهي واحد پژوهش دبيرخانه
6-فراخوان برای كسب نظرات و پیشنهادات صاحب نظران، اساتيد ، روانشناسان و متخصصين با موضوع اسباب بازي
7-تركيب اعضاي كميسيون پژوهش وتدوين ضوابط و مقررات شورا
8-انتخاب نماينده شورا در كميسيون پژوهش و تدوين ضوابط و مقررات
9- مجوز ورود 2 نمونه اسباب بازي به كشور، توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
10- با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا ،پژوهشي در زمينه راههاي پیشگیری از قاچاق اسباب بازي انجام شود.

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت