معیارهای اسباب‌بازی مناسب برای کودکان

در اجرای ماده 1 و 8 اساسنامه و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی شورا به‌منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در دستیابی به اسباب‌بازی‌های مفید و مناسب و بی‌خطر، معیارهای اسباب‌بازی مناسب با توجه به اهداف ذیل تدوین شد:
1- جلب توجه طراحان و تولیدکنندگان به این معیارها برای طراحی و تولید اسباب بازی مناسب
2-افزایش آگاهی عمومی جامعه (کودکان ونوجوانان و مربیان) به ملاک‌ها و معیارهای مناسب‌بودن اسباب‌بازی
3- افزایش آگاهی واردکنندگان به این معیارها به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی
این مصوبه شامل یک مقدمه و سه بخش که مشتمل بر 26 بند است در هفدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب‌بازی به تصویب رسیده است


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت