در اجرای ماده 1 و 8 اساسنامه و ماده 1 آیین نامه اجرایی شورا به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان در دستیابی به اسباب بازی های مفید و مناسب و بی خطر، معیارهای اسباب بازی مناسب با توجه به اهداف ذیل تدوین شد :

1- جلب توجه طراحان و تولید کنندگان به این معیارها برای طراحی و تولید اسباب بازی مناسب

2-افزایش آگاهی عمومی جامعه ( کودکان ونوجوانان و مربیان ) به ملاک ها و معیارهای مناسب بودن اسباب بازی

3- افزایش آگاهی وارد کنندگان به این معیارها به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی

این مصوبه شامل یک مقدمه و سه بخش که مشتمل بر 26 بند است که در هفدهمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی به تصویب رسیده است .

 

شما مي توانيد از اين قسمت به مفاد اين مصوبه دسترسي داشته باشيد.( دريافت فايل ) 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت