مندرجات فصل 95 کتاب قانون مقررات صادرات و واردات

بخش بیستم از کتاب مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران، فصل 95 در محدوده کد تعرفه9501 لغایت 90-9505 اختصاص به اسباب‌بازی و سرگرمی دارد، کدهای اشاره شده ستاره‌دار بوده و بر اساس یادداشت فصل 95 باید مطابق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجوز مربوطه را دریافت کنند.

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت