آغاز رویداد «صد میز، صد بازی»، گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانون

 
  •  

آغاز رویداد «صد میز، صد بازی»، گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانون

رویداد «۱۰۰ میز ۱۰۰ بازی» با همراهی و حمایت انجمن بازی‌های رومیزی فدراسیون ورزش‌های همگانی و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ تیر ۱۴۰۱ و از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان به بازی‌های رومیزی است.

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
آغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانونآغاز رویداد صد میز صد بازی گردهمایی بازی‌های رومیزی در کانون
 
 
کلمات کلیدی

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت