این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی خارج از سه استان جنوبی کشور (بوشهر،هرمزگان،خوزستان) می توانند جهت صدور مجوز ترخیص،اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش راگذرانده باشد.گمرکات شهریار،امانات پستی نمایشگاه،شیراز،اصفهان،مشهد،تبریز،ارومیه،فرودگاه امام خمینی(ره)،منطقه آزادبندرانزلی،چا بهاروجلفااز جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی قابل پذیرش در این واحد می باشند.

 تلفن :    88085834   -  88085833  
دورنگار:   88085832
ایمیل:  info @ toycouncil.com

آدرس:  تهران - شهرک غرب - فاز ۳ -انتهای خیابان حسن سیف- کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان -  دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت