این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی استان می توانند جهت صدور مجوز ترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکاتخرمشهر،آبادان،بندر امام خمینی (ره) ازجمله گمرکات تخصصی اسباب بازی دراین استان می باشند.

آدرس:اهواز-پیچ استادیوم-اول پارک شهر-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان
 
تلفن :   3336471-3337634-0611
دورنگار:   3362101-0611


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت