ضوابط و مقررات و گردش کار صدور مجوز واردات اسباب‌بازی و قطعات تکمیلی

در اجرای ماده 14 آیین‌نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب‌بازی و مصوبه کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، بازرگانان و شرکت‌های دولتی و خصوصی که متقاضی واردات اسباب‌بازی و سرگرمی و قطعات تکمیلی اسباب‌بازی هستند، باید نمونه‌ای از کالای مورد نظر را همراه مدارک موضوع بند 2 این دستورالعمل به واحد ثبت طرح و صدور مجوز ارائه کنند. در این مصوبه مشخصات عمومی اسباب‌بازی وارداتی و مدارک لازم و مراحل اداری صدور مجوز واردات شرح داده شده است. این مصوبه در قالب یک مقدمه، سه بخش و 20 ماده تنظیم  و به تصویب شورا رسیده است.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت