این واحد آماده پذیرش اظهار نامه های گمرکی با موضوع اسباب بازی است.کلیه گمرکات تخصصی این استان می توانند جهت صدورمجوزترخیص اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های پلمپ شده به این واحدارجاع نمایند.اظهار نامه گمرکی می بایست مراحل بازبینی کالا توسط ارزیاب وتعیین ارزش را گذرانده باشد.گمرکات شهید باهنر،بندر لنگه،قشم,کیش از جمله گمرکات تخصصی اسباب بازی در این استان می باشند.

آدرس:بندرعباس - خیابان آیت الله غفاری - جنب دبستان نجمیه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان
 
تلفن :   3337006 -0761
دورنگار:  3333130-0761

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت